Tổ chức trẻ em Mái Nhà Việt Nam đã tạo ra các pháp nhân ở bốn quốc gia khác nhau (Pháp, Hà Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ), cho phép một nhà tài trợ được hưởng lợi từ các lợi thế về thuế địa phương có liên quan. Bạn có thể đóng góp bằng cách:

Online thông qua Paypal            
Đóng góp ngoại tuyến

Tại Pháp

Kiểm tra cá nhân :

Tổ chức thụ hưởng: «Hội Mai Nha» gửi đến địa chỉ sau:

Postal address :
Association Mai Nha, la maison des enfants au Vietnam 

61 rue des Gravilliers
75003 Paris
France

Chuyển khoản ngân hàng:

Beneficiary : Mai Nha, la maison des enfants au Vietnam

Bank :  HSBC Paris ; Palais Royal Branch Office
Account Number EUR: 30056 00045 00450094122  12
IBAN: FR76 3005 6000 4500 4500 9412 212
BIC: CCFRFRPP

Tại Hà Lan

Chuyển khoản ngân hàng :   

Tổ chức thụ hưởng: Stichting Mai Nha

Ngân hàng : Rabo Bank
IBAN: NL83RABO 0102221332

Tại Việt nam

Chuyển khoản ngân hàng :

Tổ chức thụ hưởng : CO SO NUOI DUONG TRE MO COI MAI NHA

Ngân hàng: Vietcombank – Ho Chi Minh City Branch.Address : VBB Tower , 05 Cong Truong Me Linh Street, District 1;  Ho Chi Minh City

Tài khoản VND : 0071000877585

Tài khoản USD :  0071370877593

Tài khoản EUR : 0071141093710

Swift code: BFTVVNVX007

Tại Mỹ

Chuyển khoản ngân hàng:

Tổ chức thụ hưởng: "Friends of Mai Nha Children's Foudation Vietnam"

CITY NATIONAL BANK
89 South Lake Avenue PASADENA, CA91101
Account USD:26258006
Swift Code: CINAUS6L ROUTING#: 122016066

Kiểm tra:

Tổ chức thụ hưởng: "Friends of Mai Nha Children's Foudation Vietnam"

Địa chỉ:
Care of: John GOSCH
Prager Metis CPAS, LLC
2381 Rosecrans Avenue, Suite 350
EL SEGUNDO, CA 90245

Trang