Marc Witlox


mai-nha161013_2-1-4

Nhà sáng lập - chủ tịch của Mái Nhà Pháp & Mái Nhà Việt nam

Chân dung

  • Email : marc.witlox@mai-nha.org
  • Phone : +33 (0)6 82 58 06 76

Bart Bendel


mai-nha161013_2-1

Chủ tịch Mái Nhà Hà Lan

Chân dung

  • Email : bart.bendel@mai-nha.org
  • Phone number: +31 653 186 264

Jacques Rigo


mai-nha161013_3-1

Phó chủ tịch & Thủ quỹ của Mái Nhà Pháp

Chân dung

  • Email : jacques.rigo@mai-nha.org