Địa chỉ gửi thư

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái Nhà
Thôn thiện Hòa, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam