Các đối tác có thể đóng góp cho Mái Nhà theo nhiều cách thức và hình thức khác nhau và tất cả đều được chúng tôi đón nhận và trân trọng bằng cả tấm lòng. Đối tác có thể hỗ trợ về mặt tài chính, hiện vật như thực phẩm, sản phẩm dành cho nhu cầu thiết yếu hằng ngày, hoặc dịch vụ trợ giúp hoạt động hành chính và quản lí của Mái Nhà trong các lĩnh vực bảo trì, kế toán, thuế, kiểm toán, bảo hiểm, pháp lí, v.v… Những sự hỗ trợ này cũng sẽ được phân bổ vào các dự án khác nhau của Mái Nhà (mái ấm, các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên) tùy vào nguyện vọng của đối tác.

Chúng tôi rất hoan nghênh những sự hỗ trợ dài hạn. Điều này sẽ giúp đảm bảo sự lâu dài và tính liên tục của các hoạt động của Mái Nhà, và đem lại lợi ích tối đa cho các em.

Bạn có nguyện vọng hỗ trợ Mái Nhà?

Chúng tôi rất vui lòng được trao đổi cụ thể hơn về nguyện vọng, ưu tiên của bạn.

Xin vui lòng liên hệ:

  Marc Witlox
 Chủ tịch 
  Mái Nhà Pháp & Mái Nhà Việt Nam 
  Số điện thoại: 
          Pháp: +33 (0)6 82 58 06 76
          Việt Nam: + 84 (0)1 203 727 220
  E-mail: marc.witlox@mai-nha.org

Tại Mái Nhà, các thành viên Ban Quản lý sẽ trao đổi trực tiếp về các tài trợ với đối tác.