Chuyên nghiệp, thực tiễn, chính trực và minh bạch

Chính trực và minh bạch

Các sáng lập viên đóng góp cho Mái Nhà trên tinh thần tự nguyện và không nhận bất kì chi phí nào.

Không có bất kì chi phí trung gian.

Báo cáo tài chính hằng năm tại các quốc gia đều được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính hằng năm của pháp nhân Việt Nam do tổ chức E&Y thực hiện.

Cam kết

Hoạt động của Mái Nhà được lên kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, kết quả được đánh giá thường xuyên bởi các chuyên gia độc lập. Mái Nhà đề cao tiêu chí chất lượng trong mọi hoạt động, dù đó là hoạt động dành cho các em Mái Nhà hay chương trình trao học bổng khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một NGO vận hành với cách thức doanh nghiệp

mainha_divers_w-1-2Cách thức hoạt động của Mái Nhà xuất phát từ nền tảng nghề nghiệp của Marc Witlox – Chủ tịch và đồng sáng lập của Mái Nhà - cùng các thành viên khác trong Ban Quản trị của bốn pháp nhân của Mái Nhà tại Pháp, Hà Lan, Việt Nam và Mỹ. Với chuyên môn và kinh nghiệm có được từ công việc điều hành chung, quản lí tài chính, pháp chế và kiểm toán tại các tập đoàn, công ty quốc tế, các thành viên Ban Quản trị Mái Nhà luôn nỗ lực giữ chi phí hành chính ở mức tối thiểu. Các công việc có liên quan đến kế toán, tài chính, pháp lí, bảo hiểm đều được các công ty có uy tín tình nguyện hỗ trợ Mái Nhà thực hiện và không tính phí. Các sáng lập viên cũng đóng góp thời gian và nỗ lực của mình để phát triển Mái Nhà trên tinh thần không vụ lợi.

Cách thức hoạt động có trách nhiệm của Mái Nhà thuyết phục được các công ty và các tổ chức nước ngoài. Hiện tại, sự quyên góp từ họ chiếm 2/3 tổng số tiền được quyên góp cho Mái Nhà. .

Những "best practices" của Mái Nhà

Trong cơ cấu tổ chức nhân sự và hoạt động của Mái Nhà, các hoạt động được giám sát bởi Ban Giám đốc - bao gồm các chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh.

Ban tư vấn gồm các chuyên gia tại Pháp và Việt Nam tích cực định hướng và đưa ra lời khuyên, nhằm đưa đến quyết định tối ưu nhất trong những lĩnh vực quan trọng liên quan đến trẻ em.

Các chuyên gia độc lập về nhi khoa và tâm lí học trẻ em thực hiện kiểm tra định kì để đánh giá kết quả của các chương trình định hướng cho sự phát triển của trẻ và đảm bảo thực hiện ra các biện pháp khắc phục nếu cần thiết.